Największe wydarzenie dotyczące opieki długoterminowej w Europie!
  

18-20 września 2019

Demencja cały czas budzi wiele obaw i kontrowersji. Dostrzegamy jak ważny jest to problem, dlatego była głównym bohaterem Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej, która już po raz 22. odbyła się w Toruniu. Zaprezentowaliśmy wiele inspirujących przykładów i sprawdzonych rozwiązań z całego świata.

Co zrobić, by lepiej zrozumieć zachowanie osoby z chorobą Alzheimera lub innymi formami demencji? Jak dostosować otoczenie? W jaki sposób minimalizować negatywne objawy tej choroby? Jak poprawić jakość życia chorego? – to tylko niektóre z pytań na jakie odpowiedzieli specjaliści, którzy spotkali się w czasie konferencji. Blisko 1000 dyrektorów europejskich domów pomocy społecznej oraz profesjonalistów z zakresu opieki długoterminowej debatowało na temat poprawy jakości życia osób chorych z różnymi formami demencji.

Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej to wydarzenie na skalę światową, które pozwala nie tylko na nawiązanie nowych kontaktów, wymianę poglądów, ale przede wszystkim jest doskonałym źródłem inspiracji do działania i szansą na integrację. Każdego roku podczas Konferencji przekonujemy się jak wiele nas łączy. W całej Europie, na całym świecie mamy te same wyzwania: braki kadrowe, rosnąca populacja ludzi starszych. To są problemy, które musimy rozwiązać i jestem przekonany, że możemy je rozwiązać tylko razem – mówił Markus Leser, Old Age Department of CURAVIVA ze Szwajcarii podczas konferencji z 2017 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z programem 22. Konferencji.


 

RZADKA OKAZJA

Teepa Snow to zjawisko. Niezrównana terapeutka, ale też genialny pedagog – nauczyciel opiekunów. Nikt nie tłumaczy skomplikowanych tematów związanych z demencją tak prosto i sugestywnie, jak ona. Od lat jeździ (głównie) po Stanach Zjednoczonych i prowadzi szkolenia dla opiekunów profesjonalnych, ale też nieformalnych, którzy nie dysponują dużą wiedzą medyczną. Jak w teatrze odgrywa typowe zachowania podopiecznych, tłumaczy ich przyczyny i pokazuje, jak sobie z kłopotliwymi zachowaniami poradzić. Skomplikowane zmiany w dotkniętym demencją mózgu tłumaczy w najprostszy możliwy sposób, najważniejsze reguły powtarza kilkukrotnie na głos z uczestnikami szkolenia, tak, że po spotkaniu z nią materiał jest już dobrze przyswojony. Swoje szkolenia Teepa Snow nagrywa i udostępnia w postaci filmów. Teepa Snow współpracuje z uczelniami wyższymi i profesorami, ale sama jest cudownym praktykiem, który znajduje praktyczne rozwiązania w trudnych sytuacjach opiekuńczych.

Fundacja Laurentius w Olsztynie o Teepie Snow usłyszała niespełna trzy lata temu dzięki współpracy z bodajże jedyną certyfikowaną trenerką Positive Approach to Care w Polsce. Od tego czasu pracownicy Domu Opieki i Domu Pomocy Społecznej LAURENTIUS kilkakrotnie uczestniczyli w szkoleniach. Rzadko się zdarza, żeby pracownicy dziękowali za szkolenia. W tym przypadku wiele osób uczestniczących w szkoleniu, i to nie tylko opiekunów, musiało przyjść i podzielić się ze mną swoimi wrażeniami i entuzjazmem, że w końcu rozumieją, dlaczego nasi mieszkańcy z demencją zachowują się tak, a nie inaczej, że to wszystko tak pasuje! Z taką wiedzą będą mieli więcej wyrozumiałości i cierpliwości dla Mieszkańców, a przede wszystkim będą teraz unikać swoich błędnych zachowań i reakcji.

Jest jeszcze jeden ciekawy aspekt działalności Teepy Snow, mianowicie jej współpraca ze stowarzyszeniami osób (nie rodzin) chorujących na różne typy demencji. W Stanach takie choroby diagnozuje się dużo wcześniej, niż w Polsce, jest więc sporo ludzi, którzy świadomie doświadczają pogarszającego się stanu zdrowia, ale są jeszcze osobami aktywnymi zawodowo i życiowo. Niektóre swoją misję znalazły w informowaniu społeczeństwa o zjawisku demencji. Jeżdżą po kraju i opowiadają o swoich doświadczeniach i odczuciach. Czasem jeżdżą z Teepą Snow, a dla niej są kolejnym autentycznym źródłem wiedzy, co przeżywa i jak czuje się osoba cierpiąca na demencję.

Każda osoba pracująca zawodowo z podopiecznymi z demencją powinna się tego dowiedzieć. Teraz mamy niepowtarzalną okazję, by usłyszeć to od samej Teepy Snow.

Ewa Kordaczuk
Dyrektor LAURENTIUS - Oddziału Fundacji Laurentius w Olsztynie
Sarah Brown
USA
Jako Kierownik Wykonawczy Sarah nadzoruje rozwój, wykorzystanie i rozpowszechnianie programów oznaczonych znakiem jakości Empiry, jak również bieżące prowadzenie badań opartych o dowody. Przedstawia pracę Empiry na konferencjach stanowych i krajowych. Mając 16-letnie doświadczenie w branży opieki zdrowotnej, Sarah pełniła szereg ról i posiada szeroką wiedzę na temat opieki nad osobami starszymi od wewnętrznej strony. Pracowała w sektorze bezpośredniej opieki nad pacjentem, kierownictwie, edukacji oraz konsultingu w różnego rodzaju środowiskach. Sarah zawsze podchodziła z pasją do służenia pomocą tym, którzy tego potrzebują poprzez ciągłe doskonalenie praktyk opieki w celu osiągania lepszych wyników medycznych i doświadczeń związanych ze starzeniem się.Sarah Brown, MSN, LNHA, HSE


Piotr Krakowiak
Polska, Szkocja
Piotr Krakowiak pracuje obecnie jako profesor Uniwersytetu UMK w Toruniu, będąc szefem Ktedry Pracy Socjalnej, a także krajowy duszpasterz hospicjów w Polsce. Przeszedł długą karierę w opiece hospicyjno-paliatywnej jako kapelan, psycholog, koordynator wolontariuszy, dyrektor zarządzający Gdańskiego Hospicjum i Fundacji Hospicyjnej w Polsce, a następnie rozpoczął karierę naukową i badawczą. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na wykorzystaniu mieszanych metod w opiece nad osobami u kresu życia w różnych środowiskach, od pracy socjalnej poprzez duchowość i żałobę, a także różnych aspektów wolontariatu i zaangażowania społeczności. Obecnie prowadzi badania dotyczące więźniów jako wolontariuszy opieki paliatywnej w Polsce. Mieszkając i pracując w Szkocji od 2016 roku, studiuje koncepcję wrażliwych społeczności w Wielkiej Brytanii oraz problemy pracowników migrujących z Polski i innych krajów UE.


Teepa Snow
USA
Teepa Snow jest jedną z czołowych rzeczniczek oraz pedagogów działających na rzecz osób żyjących z demencją na całym świecie. Teepa jest terapeutką zajęciową z 40-letnim bogatym i zróżnicowanym doświadczeniem, zarówno klinicznym, jak i akademickim. Teepa dzieli się swoją wyjątkową wiedzą specjalistyczną i humorem z małą i dużą publicznością na całym świecie. Jej działalność, Positive Approach® to Care (PAC) zapewnia usługi internetowe i osobiste, szkolenia oraz produkty zarówno dla profesjonalistów, czy członków rodziny, jak i laików w temacie demencji oraz osób żyjących ze zmianami mózgowymi na całym świecie. Jej model stanów GEMS®, stworzony dla zrozumienia rozwoju i zmian w zdolnościach osób z demencją, w połączeniu z jej projektem Umiejętności PAC™ zapewniają praktyczne i skuteczne strategie oraz techniki dla osób i organizacji pragnących zoptymalizować opiekę i wsparcie dla osób żyjących z demencją oraz ich opiekunów. Przyjazne dla użytkowników metody zapewniają wskazówki i przewodnictwo dla państwowych inicjatyw na rzecz promowania najlepszych praktyk. PAC pracuje zespołowo aby zmienić kulturę opieki nad osobami z demencją - jeden umysł na raz w ponad 30 krajach na całym świecie.Debbie Tolson
Szkocja
W 2013 r. Debbie została mianowana profesorem i dyrektorem ds. Polityki i Praktyki Katedry Alzheimer Szkocja na Uniwersytecie Wschodzniej Szkocji. Jest pielęgniarką z doświadczeniem w edukacji na skalę miedzynarodową i stypendystką Instytutu Pielęgniarstwa Królowej Szkocji. Zainteresowania badawcze oparte na praktyce mają na celu poprawę jakości opieki nad osobą z demencją w społeczności i domach opieki w Szkocji, Europie i poza nią.


Agnieszka Guligowska
Polska
Doktor nauk o zdrowiu, dietetyk, promotor zasad zdrowego odżywiania. Absolwentka SGGW, UŁ oraz UMED w Łodzi. W ramach projektów naukowych prowadzi w Klinice Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi badania w zakresie wpływu diety na proces starzenia się organizmu ludzkiego. Członek towarzystw naukowych. Od 20 lat profesjonalnie zajmuje się dietoterapią. Pracując z pacjentem stosuje wyłącznie spersonalizowane podejście, łącząc doradztwo ze skuteczną edukacją. Ma wieloletnie doświadczenie w edukacji osób dorosłych. Prowadziła wykłady dla łódzkich uczelni wyższych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, domów kultury, stowarzyszeń i fundacji. Nieustannie pogłębia wiedzę i doskonali warsztat uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.


Justyna Mazurek
Polska
Justyna z wykształcenia jest lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej oraz fizjoterapeutą i pracuje jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz na Oddziale Rehabilitacji w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Jej główne zainteresowania dotyczą obszaru holistycznie prowadzonej rehabilitacji, geriatrii, neurologii i psychiatrii. Justyna prowadzi obecnie badania dotyczące szeroko rozumianych potrzeb osób w podeszłym wieku, w tym seniorów z otępieniem.Jayne Murphy
Anglia
rozpoczęła swoją karierę w Narodowej Służbie Zdrowia (NHS) jako asystent pielęgniarki w latach 90-tych, a później podjęła się nauki pielęgniarstwa w Szkole Zdrowia na Uniwersytecie w Wolverhampton. Rozwinęła pasję do pielęgniarstwa środowiskowego, a jej pierwszym zawodowym krokiem w tym zakresie było jej stanowisko jako etatowa pielęgniarka środowiskowa. W miarę jak jej kariera nabierała rozpędu, pracowała jako kierownik zespołu specjalistycznego pielęgniarstwa środowiskowego oraz starsza pielęgniarka rejonowa, a następnie pełniła rolę pedagoga działającego na rzecz poprawy szkolenia i umiejętności w opiece pielęgniarskiej. To właśnie w tej roli szczególnie zainteresowała się opieką nad osobami z demencją, w wyniku czego wykorzystała okazję, by objąć wiodącą rolę w projekcie związanym z demencją. W kwietniu w 2014 roku dołączyła do zespołu pielęgniarstwa środowiskowego na Uniwersytecie w Wolverhamtpon, gdzie oprócz prowadzenia wykładów na temat praktyk specjalistycznych miała możliwość pogłębienia swojego zainteresowania otępieniem, dołączając do Uniwersyteckiego Centrum Badań Stosowanych (CARE) oraz wspierając ich działania na rzecz promowania zainteresowania opieką nad osobami żyjącymi z demencją w całym systemie uniwersyteckim.


Beata Bugajska
Polska
doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (2016). Miejsce pracy: Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytet Szczeciński. Od 2016 - dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Zainteresowania badawcze: pedagogika społeczna, gerontologia społeczna, pomoc społeczna i praca socjalna. Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Autorka ponad 60 prac, w tym m. in.: Tożsamość człowieka w starości. Studium socjopedagogiczne (Szczecin 2005); Przyszłościowa perspektywa czasowa w starości (Szczecin 2012 - współautorka); Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych (Szczecin 2014 - współautorka) - książka zdobyła Nagrodę Teofrasta w kategorii najlepsza popularnonaukowa książka psychologiczna roku 2015; The nine stage in the cycle of life – reflections on E.H. Eriskon`s theory In: Ageing&Society 37.2017.


Maria Barcikowska
Polska
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Kierownik Zespołu Kliniczno-Badawczego chorób Zwyrodnieniowych OUN, specjalista neurolog i neuropatolog. Od 30 lat zajmuje się otępieniem. Organizator pierwszego w Warszawie wielospecjalistycznego „ Oddziału Alzheimerowskiego”. Od trzydziestu lat walczy o organizację opieki dla chorych w różnych stadiach otępienia, i o wsparcie Państwa dla ich rodzin w ramach państwowej opieki medycznej i społecznej . Autor wielu rozdziałów w monografiach, podręcznikach i także współautor i autor 193 prac oryginalnych w obszarze szeroko pojętego problemu naukowego jakim jest otępienie. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego i jego wice-prezes, i Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Członek Zarządu Polskiej Rady MózguLeszek Guga
Polska
Ukończył psychologię organizacji na Uniwersytecie Łódzkim oraz szkołę trenerów zarządzania MATRiK. Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą farmaceutyczną i sektorem zdrowia. Specjalizuje się w tematyce stresu, poczucia kontroli i własnej skuteczności. Prywatnie fascynat gier i ich wykorzystania w edukacji.

Ewa Kądalska
Polska
doktor nauk medycznych, nauczyciel akademicki - od 2002r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a od 2011r. w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Od 2015r. adiunkt w Klinice i Poliklinice Geriatrii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego i opieki paliatywnej oraz żywienia klinicznego. Od 2018r. Krajowy Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego. Zaangażowana w Zespole zadaniowym ds. geriatrii i wsparcia seniorów przy Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP oraz w projekcie współpracy z Bankiem Światowym w zakresie modelowania opieki koordynowanej w geriatrii. Autorka prac naukowo-badawczych i publikacji w dziedzinie pielęgniarstwa i zarządzania. Od 2016r. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach Unii Europejskiej JA ADVANTAGE oraz CHRODIS PLUS, reprezentując instytucję partnerską - Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.


Agnieszka Cysewska
Polska
absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych na UG (Organizacja Pomocy Społecznej), w Centrum Kształcenia Menadżerów w Poznaniu (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) oraz szkoleń w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Zasobami Ludzkimi im. Leona Koźmińskiego. Od 25 lat pracownik instytucji pomocy społecznej: Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Wydziału Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. W latach 2004-2007 dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Stawiskach, prowadzący program standaryzacji placówki. Od 2010 r. dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sopocie dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Twórca systemu wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej; od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wspólnie realizując projekty o tematyce społecznej na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Organizatorka działu opieki nad chorymi na demencję z odrębnym programem terapii (foka Paro, reminiscencja), rehabilitacji oraz systemem kierunkowego kształcenia kadry DPS.Dorota Szcześniak
Polska
Dorota jest psychologiem i psychoterapeutą psychodynamicznym. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławia. Należy do europejskiego towarzystwa naukowego INTERDEM zajmującego się promocją badań nad wczesnym rozpoznaniem oraz prowadzeniem interwencji psychospołecznych w otępieniach. Jako badacz bierze udział w międzynarodowych projektach naukowych poświęconych tematyce chorób neurodegeneracyjnych, między innymi była głównym badaczem w projekcie wdrażającym i walidującym pozytywnie oceniany Programu Wsparcia – Centrum Spotkań dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów w Europie.

Barbara Łukawska
Polska
mgr Barbara Łukawska, psycholog kliniczny. Od 20 lat pracuje z osobami zmagającymi się z różnymi rodzajami chorób i zaburzeń psychicznych. Główny zakres zainteresowań to demencja.3
dni
6
sesji
14
prelegentów
1000
uczestników


Galeria 2018


 

 
 
Organizatorzy
Partner